Doprava

Cena dopravy je stanovena dle aktuálních ceníků České pošty. Pro přepravu nadměrných věcí Vám cenu dopravy zkalkulujeme na základě Vaší konkrétní objednávky. Zboží zasíláme až po uhrazení zálohové faktury kterou Vám vystavíme.

Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do druhého pracovního dne po dni expedice. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta - Obchodní balík) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, faxem, tel.). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při reklamaci služby Obchodní balík lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele ověří kupující úplnost dodávky ihned v místě odběru.

Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací pro osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s objednávkou a přepravou.

Expediční místo:

ABC ŠROUB, spol. s r.o.
Čebín 429, 664 23 Čebín
Pracovní doba: Po-Pá, 7:00 - 15:00 hod