Evropské dotace

Výměna opláštění stěn a střechy

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Výměna opláštění stěn a střechy“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/ 16_061/0011197, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší zateplení obálky dvou budov tak, aby vyhověla současným tepelně-technickým požadavkům a normám. U obou objektů dojde ke kompletnímu zateplení fasády, úsporným opatřením v rámci vytápění a osvětlení a k zateplení střechy.

Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství v areálu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem objektů.

Vybudování FVE 10 kWp včetně baterie

viz informační leták